Produksjon og distribusjon

Med dagens teknologi er mulighetene enorme. Om det skal produseres på papir, plast, tøy, metall osv, har vi bred erfaring og kunnskap. Mange av våre kunder ønsker produserte varer sendt direkte til forhandlere og andre ulike mottakere. Vi har kunnskap om de ulike transportørers kompetanse og tjenester.