Budsjett- og prosjektarbeide

Becker Media har bred erfaring med budsjett- og prosjektutarbeidelse. Fra små og enkle produksjoner, til store landsomfattende kampanjer og lanseringer.  For oss er det naturlig å lage en prosjektplan med fordeling, kvalitetssikring og gjennomføring. Dette for å skape eierforhold og engasjement for de involverte.